ZiM LOGO

The Best bookmaker bet365 Bonus

Wpływ sugestii coucha, lub psychologa, na pacjenta

Czy autorytet psychologa wystarczy, żeby wygasić pewne niekorzystne zachowania klienta? Czy coach (trener), podobnie jak psycholog, jest w stanie wpływać na jego decyzje? Czy może klienta zmotywować do działania, natchnąć go, dodać mu siły albo otuchy, wskazać właściwy kierunek? Co takiego w działaniach psychologa powoduje skuteczność jego terapii?

ok

Samo nastawienie klienta do faktu, że będzie miał do czynienia z autorytetem, wzmacnia autorytet tego terapeuty. Nastawienie to i oczekiwanie, że nastąpi zmiana, powoduje wzrost tzw. efektu oczekiwania. Efekt oczekiwania, czyli „efekt Pigmaliona” lub „efekt Rosenthala” to bardzo pomocne w psychologii narzędzie, którym posługują się różnego rodzaju trenerzy, psycholodzy i inni terapeuci pracujący z klientem. 

Słynny efekt Rosenthala jest odmianą samospełniającej się przepowiedni. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska Roberta Rosenthala, amerykańskiego psychologa, który w latach 60-tych przeprowadził pewien eksperyment, mający pokazać, jak duży jest wpływ oczekiwań społecznych na zachowania osób, których te oczekiwania dotyczą. W eksperymencie przeprowadzonym w szkole podstawowej w West Coast w San Francisco Rosenthal wraz ze swoją współpracownicą przeprowadził szereg testów na inteligencję wśród uczniów rozpoczynających naukę. Po zakończeniu testów Rosenthal poinformował nauczycieli, która klasa uzyskała najwyższy wynik. Po pewnym czasie zauważono, iż te właśnie dzieci, zgodnie z sugestią badaczy, zaczęły uzyskiwać coraz lepsze efekty w nauce. Sami nauczyciele stwierdzali, że można zauważyć faktyczny wzrost umiejętności i wiedzy tych dzieci w porównaniu z innymi uczniami tej szkoły. Istotą eksperymentu był fakt, że Rosenthal celowo wprowadził nauczycieli w błąd, informując ich, że wybrana przez niego grupa dzieci jest najlepsza. W rzeczywistości wskazana przez Rosenthala grupa dzieci była całkowicie przypadkowa i przeciętna. Tak jak badacz przewidział, nauczyciele zaczęli poświęcać tym rzekomo najlepszym dzieciom coraz więcej czasu i w ten sposób, pod wpływem sugestii Rosenthala, sami spowodowali wzrost wiedzy i inteligencji tych uczniów. Efekt ten nazwano także „efektem Pigmaliona”.

Okazuje się zatem, że siła sugestii jest ogromna i niedoceniana przez wielu psychologów, terapeutów i lekarzy. Dzięki odpowiedniej sugestii, a także po odpowiednim treningu mentalnym, można uzyskać nieprawdopodobne efekty, za które odpowiada właśnie sugestia. Zdawałoby się, że niektóre funkcje organizmu, będące poza zasięgiem silnej woli, takie jak ilość uderzeń serca, ciepłota ciała, ciśnienie krwi, za które odpowiada autonomiczny układ nerwowy - powinny się jej oprzeć. Nic podobnego. Szereg eksperymentów i badań potwierdza, że jest inaczej. Znany amerykański psycholog Philip Zimbardo przeprowadził eksperyment, w którym kazał badanym skupiać się na rękach: sugerował, że jedna ręka badanego jest zimna, druga ogrzewa się coraz bardziej. W ciągu kilkunastu zaledwie minut osiągnięto różnicę w ciepłocie obu rąk sięgającą 4 stopni. Z fizjologicznego punktu widzenia tego typu różnica temperatur poszczególnych części ciała jest niemożliwa bez ingerencji z zewnątrz, zatem tylko właściwościom sugestii przypisano ten efekt.

Znany jest także przypadek morderstwa popełnionego w ten sposób, iż morderca zawiązał swojej ofierze szalik na głowie, zakrywając jej oczy, następnie naciął ciało ofiary, informując, że ta zaraz się wykrwawi. Po chwili zaczął polewać ranę ciepłą wodą, która miała imitować wyciekająca krew. Po pewnym czasie ofiara zmarła, przy czym śmierć nastąpiła w taki sposób, jakby powodem było faktyczne wykrwawienie organizmu. Typowym przykładem sugestii jest również tzw. modlitwa śmierci stosowana w obrzędach Huny. Szaman posługiwał się sugestią (rzucał czar) na osobę, a ta - jeśli miała poczucie winy - nie była w stanie uniknąć przeznaczenia.
Ludzie różnie reagują na sugestię, jest to cecha indywidualna. Niektóre osoby są bardziej podatne, inne mniej. Osoby bardziej niezależne, lepiej chroniące swoje JA, są mniej podatne na sugestię, niż osoby łatwo ulegające wpływom. Również wypowiadający sugestię, jeśli jest autorytetem, lekarzem, psychologiem lub inną ważnąz punktu widzenia pacjenta osobą, może mieć większy wpływ i jego sugestia jest bardziej skuteczna. Trenerzy NLP są zdania, że sugestia umiejscawia się w umyśle podświadomym, a ten, będąc całkowicie nielogicznym, nie jest w stanie tej sugestii wyprzeć. Zatem sugestia według NLP jest zawsze w jakimś stopniu skuteczna.

W naszym przypadku, kiedy w coachingu trener prowadzi pacjenta, podpowiada mu i zapewnia go o skuteczności swoich działań, sugestia jest niezwykle przydatnym narzędziem. Trener to wystarczający autorytet, aby sugestia była skuteczna. Dobry trener jest przyjacielem klienta. Ma jego zaufanie i całkowitą akceptację swoich działań. Dlatego też bardzo ważna jest uczciwość trenera w stosunku do klienta – żeby podpowiadał mu i doradzał, kierował jego losem adekwatnie do jego możliwości. Trener nie może przesadzić w swoich działaniach, nie może stosować porad, które z założenia wyrządzą krzywdę klientowi, albo nie będąc pewnym słuszności własnych zaleceń i prawdziwości swoich sugestii. Jeśli porada i sugestia leżą stosunkowo blisko możliwości pacjenta, wtedy dochodzi do efektu pozytywnego nazywanego „efektem asymilacji”. Jeśli z kolei sugestia jest zbyt oddalona od możliwości poznawczych albo możliwości klienta, mówimy o „efekcie kontrastu”.

Dobry, uczciwy coach oraz dobry psycholog bądź lekarz postępuje krok po kroku w taki sposób, aby zmiana leżała w możliwościach klienta i była przez niego akceptowana. Tak działając, można dokonać bardzo dużej zmiany, uzyskanej dzięki płynnemu przechodzeniu do coraz właściwszych zachowań. Zapewne są wyjątki od opisanych reguł i zapewne są sytuacje i terapeuci, którzy dokonują skokowych zmian w życiu pacjenta. Tak czy inaczej obecność terapeuty, lekarza, coacha, trenera, jest niezbędna dla wzmocnienia sugestii oraz dla większej wiarygodności i wiary w sukces.

dr Karol Parafian

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.